For å få ned reisekostnader og ressursbruk ifm møtevirksomhet – sparer man raskt inn investeringen av skikkelig videomøteutstyr. Det er vanlig å utstyre alle møterom med mulighet for videomøter – men vi ser en økt forespørsel etter dedikerte videomøtesystemer tilpasset mellomstore/store møterom. Det er viktig å velge utstyr som fungerer universalt og optimalt med tanke på den/de kommunikasjonsplattformer som ellers er i bruk i organisasjonen. For å oppnå høyeste kvalitet i videomøter, anbefaler vi bl.a. 2 stk skjermer og et dedikert møtetomssystem.

Veien til et velfungerende og brukervennlig møterom

Etter å ha befart og forbedret svært mange møterom de 10 siste årene, har jeg kommet frem til at det er følgende 10 punkter du bør prioritere – for å ende opp med et møterom som fungerer og som ikke minst blir brukt! Velg en PRO-skjerm, fremfor en «vanlig TV». Ja, en PRO-skjerm koster litt mer – og det er fordi den er laget for å bli brukt profesjonelt på et møterom. En «vanlig TV» er laget for å stå på TV-benken hjemme i stua. PRO-skjermer har ikke innebygget TV-tuner –

Les mer

Slik oppnår du optimal bilde/lydkvalitet i et videomøte

Du har kanskje deltatt i videomøter, hvor du er litt misunnelig på hvor godt bilde det er fra den andre parten? Muligheten er stor for at du også har deltatt i videomøter, hvor en eller flere av partene har dårlig kvalitet på bilde og/eller lyd. Uansett situasjon, så er dårlig bilde og lyd noe som kan være veldig forstyrrende og til dels ødeleggende for møtet. Det vi ofte glemmer, er hvordan vi selv ser ut! Etter ca 10 års erfaring med salg og leveranser av profesjonelle

Les mer
Start video

Hjelp til møterommet?