You are currently viewing Derfor bør du handle av en lokal leverandør, i stedet for typiske nettbutikker

Derfor bør du handle av en lokal leverandør, i stedet for typiske nettbutikker

Skrevet av: Jan Slåtto-Jensen
(Mobit Asker & Bærum)
Foto: Fotograf S. Bråthen AS

Å handle fra lokale leverandører i stedet for å handle i nettbutikker, har en stor betydning for både samfunnet og økonomien. Det er viktig å støtte lokale bedrifter, da de spiller en avgjørende rolle i å opprettholde et levende og bærekraftig samfunn.

Her er noen grunner til hvorfor vi i #Mobit Asker & Bærum, Furuset og Romerike – mener det er viktig å handle fra lokale leverandører.

Styrker lokalsamfunnet

Når vi handler fra lokale leverandører, bidrar vi til å styrke lokalsamfunnet vårt. Kontantstrømmen forblir internt i kommunen, istedenfor at pengene blir sendt utenlands eller beriker bedrifter i andre kommuner og deler av landet. Lokale bedrifter er som oftest drevet av mennesker som bor og jobber i nærområdet. Ved å handle fra dem, støtter vi deres virksomhet og bidrar til å opprettholde arbeidsplasser og økonomisk vekst – lokalt.

Reduserer miljøpåvirkning

Å handle fra lokale leverandører kan bidra til å redusere miljøpåvirkningen. Når vi velger å handle lokalt, reduserer vi transportbehovet for varer. Dette fører til mindre utslipp av klimagasser og bidrar til å bevare miljøet. I tillegg er lokale produkter ofte produsert med mindre emballasje og har kortere distribusjonskjeder, noe som også bidrar til å redusere avfall og ressursbruk.

Bevarer unike produkter og tjenester

Lokale leverandører tilbyr ofte unike produkter og tjenester som skiller seg fra de som tilbys i typiske nettbutikker. Eksempler på dette, i vår bransje, er kortreist kompetanse, personlig oppfølging og kundeservice og servicebesøk på stedet. Ved å handle fra lokale bedrifter, bidrar vi til å opprettholde mangfoldet, kulturen og kontakten mellom mennesker i samfunnet vårt. Vi får tilgang til produkter og tjenester som er preget av lokal kunnskap, håndverk og tradisjoner, noe som beriker opplevelsen av å gjøre innkjøp og investere i feks ny teknologi.

Skaper personlige relasjoner

Når vi handler fra lokale leverandører, har vi muligheten til å opprette personlige relasjoner med dem. Lokale bedrifter er ofte eid og drevet av folk som er en del av samfunnet vårt. Ved å handle fra dem, får vi muligheten til å bli bedre kjent med dem, få personlig service og oppfølging, i tillegg til å føle en sterkere tilknytning til samfunnet vårt.

Gir økonomisk gevinst

Å handle fra lokale leverandører gir en direkte økonomisk gevinst til lokalsamfunnet. Når vi bruker pengene våre på lokale produkter og tjenester, blir pengene i stor grad reinvestert i lokalsamfunnet. Dette bidrar til å skape flere arbeidsplasser, øke skatteinntektene og styrke økonomien på lokalnivå.

Kort oppsummert

I en tid der nettbutikker har blitt stadig mer populære, er det viktig å ikke glemme betydningen av lokale leverandører. Ved å handle fra lokale bedrifter, kan vi bidra til å opprettholde et levende og bærekraftig samfunn, redusere miljøpåvirkningen, bevare unike produkter og tjenester, skape personlige relasjoner og gi en økonomisk gevinst til lokalsamfunnet. 

Derfor er det verdt å alltid vurdere å handle fra lokale leverandører og støtte opp om det lokale næringslivet.