Er det nødvendig å ha en sentralbordansatt i 2018?


Skrevet av: Torbjørn Hulbak (Adm Dir, Phonect AS)
KontorTeknologi AS er stolt forhandler av Phonect sine tjenester – bl.a. “Phonect Samkom” og “Phonect Mobil“.

Er det nødvendig å ha en sentralbordansatt i 2018?

Med de siste tiårenes teknologiske fremskritt er det stadig flere jobber som blir overflødige. Å operere telefonen og lignende bak sentralbordet er et eksempel vi spår en snarlig slutt på – og det er vi ikke alene om.

I 1991 forsvant det siste manuelle sentralbordet i California, da var det slutt på å fysisk plugge om telefonledningene. Siden den gang har teknologien tatt mer over, og behovet av å ha et menneske bak spakene har blitt mindre. Det er det mange grunner til – både tekniske, økonomiske, sosiale og forretningsmessige.

Data USA spår en 20 prosent nedgang i antall sentralbordstillinger de neste 20 årene, men det er ingen grunn til å vente på at trenden tar deg igjen. Å få full kontroll over hele sentralbordet, og samtidig se til at de daglige oppgavene blir fulgt opp er fullt mulig.

adult-beard-business-845451

Praktisk for små bedrifter

Alle bedrifter med mer enn én ansatt vil ha nytte av mobilt bedriftsnett. Dette er et mobilt, skybasert sentralbord som lar alle ansatte enkelt og effektivt betjene innkommende samtaler. For små bedrifter med få ansatte kan det å ansette en ny person som skal håndtere telefonsamtaler, være dyrt. Samtidig er det upraktisk for de ansatte å bli ringt ned under møter, på ferie eller på kvelds- og nattestid.

Med et sentralbord knyttet opp mot Skype for Business slipper du dette. Da kan du selv sette opp køsystem og tastevalg. Samtidig har du full oversikt over svartid, samtalevarighet og antall innkommende anrop. Integrerer du dette med kalenderen sørger du for at de ansatte ikke blir forstyrret i møter, når de er opptatte eller på helligdager.

«Tast to for å bli satt over til feil person»

Samtidig er det ikke bare i mindre bedrifter at tradisjonelle sentralbord blir overflødige. Et mobilt bedriftsnett er både kostnadseffektivt og gir en bedre opplevelse både for de ansatte og de som ringer inn. Tilgjengeligheten og det at riktig person svarer gir fordeler for begge parter.

Få ting er så irriterende som å sitte i telefonkø for så å bli satt over til feil person. Med det mobile bedriftsnettet derimot blir kundene alltid møtt av riktig person, og om den ansatte er opptatt kan kunden heller bli oppringt på et mer passende tidspunkt.

Kontakt oss, så får du vite mer om skybasert sentralbord og andre smarte telefoniløsninger!