You are currently viewing Hvorfor du IKKE bør dempe mikrofonen i Teams- eller Zoom-møtet

Hvorfor du IKKE bør dempe mikrofonen i Teams- eller Zoom-møtet

Du er på mute!

Det første man får høre når man tar i bruk nettmøter er å alltid dempe mikrofonen når men ikke snakker. Men om man blir litt engasjert i møtet er det lett å glemme å slå på mikrofonen når man har noe man vil si.

Har du opplevd at du vil hive deg frempå og så snakker du i 7-8 sekunder før du forstår at ingen hører deg. Eller noen roper til deg “du er på mute!”

Om du ikke har noen som jobber med slagbor i rommet kan du vanligvis trygt ha mikrofonen åpen så blir du hørt når du har noe å si. Både Teams og Zoom undertrykker bakgrunns-støy automatisk slik at tastaturlyder, viftestøy og folk som prater i bakgrunnen.

Bakgrunnslyder dempes automatisk i Teams og Zoom

I tillegg til den automatiske innstillingen kan du velge lav – middels – høy der du selv velger hva slags lyder som blir undertrykket.

  • Automatisk (standard) – Velger det beste nivået basert på lokal støy
  • Høy – undertrykker all lyd som ikke er stemme.
  • Lav – Demper vifte- og annen kontinuerlig støy. Musikk slipper igjennom.
  • Av – Kan brukes dersom du har det stille rundt deg. Krever minst ressurser.

Lydprosesseringen skjer i appen på din PC eller Mac. Høy støydemping kan kreve en del ressurser så det vil vær en fordel med en rask PC eller Mac. Støydemping  og vil ikke fungere om du er med i møtet fra nettleser eller fra mobil.

Klikk her for oppsett av demping i Zoom.

Vil du ha flere tips til å beherske Teams-møtene, føle deg trygg og engasjere med deltakerne på ulike måter? Sjekk den bedriftsinterne workshopen Smartere nettmøter med Teams, eller nettkurset Smarte møter og workshops du kan gjennomføre på egen hånd.

Skrevet av Bjørn Hopland (daglig leder, Smart Endring AS) Bjørn er gjesteblogger på KontorTek.no, samt samarbeidspartner ifm kurs og opplæring innen Microsoft365, OneNote, Teams etc