You are currently viewing Slutt å bruke tid på “rundt bordet” i møter, og epost-mas i prosjekter

Slutt å bruke tid på “rundt bordet” i møter, og epost-mas i prosjekter

Slutt å bruke tid i møter for å oppdatere hverandre. Vi kjenner alle til “rundt bordet” oppdateringer. De tar mye tid og vi kan oppdatere hverandre på mye mer effektive måter. Det samme gjelder epost-mas om status på prosjektoppgaver og omstendelig statusrapportering. Les hvordan vi løste “rundt bordet” i Microsoft og hvordan du kan slutte å bruke mye tid på prosjektrapportering- og kontroll.

Ikke kast bort verdifull møtetid

Da jeg ledet tjenesteavdelingen i Microsoft Norge på nittitallet hadde vi ukentlige ledermøter der administrerende direktør og lederne for de ulike avdelingene i Microsoft deltok. Den første delen av møtet var alltid en “rundt bordet” oppdatering fra alle lederne om hva som hadde skjedd siden siste møte, utfordringer, og om vi trengte samarbeide med andre. På den måten holdt vi hverandre oppdatert og kunne identifisere samarbeidsbehov. Tiltaket var bra, problemet var at det tok mesteparten av møtetiden.

Bruk 5 minutter før møtet og spar 20 minutter for alle

10 år senere var jeg del av en europeisk ledergruppe innen HR-området. Der hadde vi også ukentlige ledermøter, hadde samme behovene, men øvelsen over brukte vi 2-3 minutter på. Så brukte vi resten av møtetiden til å gå i dybden på viktige saker. Hvordan var det mulig? Det kunne vi gjøre fordi vi alle brukte 5 minutter før møtet til å oppdatere vår felles møtebok. Da var det unødvendig å gå igjennom denne i detalj, men bare stille spørsmål om  noe skulle være uklart, eller avtale direkte oppfølging slik jeg i eksempelet trenger å gjøre med Tereza. Ingen grunn til å bruke alles tid på dette.

Det er ikke sikkert våre 5 oppdateringspunkter er de samme som de vi brukte. Dere må bli enige om hva som passer for dere.

Ikke kast bort tid på prosjektstatusmøter og epost-mas

Deltar du i prosjekter der bruker tid i prosjektmøter på å oppdatere prosjektlederen og status på dine oppgaver? Eller får du stadig epost fra prosjektleder om hvordan det går med dine leveranser? Dette er ofte bortkastet tid for de fleste og er en stressfaktor både for prosjektleder som føler behov for å ha kontroll og vite status til enhver tid, og det føles som mas for de som stadig blir kontaktet av prosjektleder for å få en status.

Microsoft Project er laget for prosjektledere

Noe av årsaken til dette er ofte at prosjektet benytter et prosjektverktøy som ar laget for prosjektlederen, slik som Microsoft Project. Der har prosjektlederen sin plan, og fordeler oppgaver via epost, eller muntlig i møter. Derfor er man avhengig av å gjøre tilsvarende for rapportering eller spørsmål om status på prosjektleveransene.

Mine prosjektoppgaver fra alle prosjekter jeg deltar i vises samlet i Teams

Microsoft Planner er laget for alle i prosjektet

For å redusere behovet for prosjektmøter og mas på epost vil det være mye mer effektivt å benytte et prosjektverktøy som alle i prosjektet bruker. Da vil hver prosjektdeltaker arbeide med sine oppgaver gjennom dette. Status rundt hver oppgave oppdateres av eier og vises automatisk for alle prosjektdeltakere.

Når oversikt og status kommer automatisk fra verktøyet sparer vi mye tid og frustrasjon både for prosjektlederen og prosjektdeltakerne. Et slikt verktøy er Microsoft Planner i Teams. Der er ikke prosjektverktøyet noe du må oppdatere i tillegg til arbeidsoppgaven, men du arbeider på oppgaven og prosjektdokumentene i verktøyet. Det koster deg ikke noe ekstra å holde det oppdatert.

Både prosjektleder og alle prosjektdeltakere kan se status i prosjektet etter fremdrift, delprosjekt, hvem som eier hvilke oppgaver mm.

Vi må selvfølgelig fremdeles snakke sammen og bli enige om hvem som gjør hva, men hyppige statusoppdateringer blir unødvendige og vi kan bruke tiden på prosjektoppgavene og problemløsning der det er nødvendig.

Dersom du og dere ønsker å utnytte Teams-strukturen til å ha effektive og tidsbesparende møter vil dere kunne lære og trene på det i workshopen Smarte møter med Teams – mye mer enn nettmøter

Om dere har små og store prosjekter og arrangementer, og vil teste ut hva dere kan bruke Planner i Teams til vil dere kunne erfare det i workshopen Smarte prosjekter med Planner og Teams

Skrevet av Bjørn Hopland (daglig leder, Smart Endring AS) Bjørn er gjesteblogger på KontorTek.no, samt samarbeidspartner ifm kurs og opplæring innen Microsoft365, OneNote, Teams etc