Read more about the article Vil du at de ansatte skal samarbeide? Start med ledergruppen!
Team of corporate professionals having meeting on new project. Business people smiling during a meeting in conference room.

Vil du at de ansatte skal samarbeide? Start med ledergruppen!

"Everybody do teamwork, except us at the top" sier universitetsprofessor ved Berkley og INSEAD, forfatteren av boken Collaboration,  Morten T. Hansen. Han har forsket på kommunikasjon og samarbeid i team i mange bedrifter. De fleste steder blir ansatte oppfordret til å samarbeide fordi man antar at dette fremmer innovasjon, produktivitet og konkurransedyktighet. Dette er av og til riktig, men ikke alltid.

Fortsett å leseVil du at de ansatte skal samarbeide? Start med ledergruppen!

Slutt på innhold

Ingen flere sider å laste