You are currently viewing Tror du Teams-møter bare erstatter Skype-møter? Tro om igjen!

Tror du Teams-møter bare erstatter Skype-møter? Tro om igjen!

Tror du Teams-møter bare erstatter Skype-møter? Tro om igjen!

Mange har fått med seg at Microsoft vil slutte å støtte Skype for Business i nær fremtid. Med det overveldende antall kunder som har tatt i bruk Teams regner Microsoft med at de fleste kunder vil være fornøyd med å gå over til å bruke Teams Chat- og møter. Det er også mitt inntrykk av de som har testet ut Teams-møter opplever bedre kvalitet og stabilitet i møtene. Når de så kan dele skjerm i møtet som de er vant til er de såre fornøyd.

Teams-møter er mye mer enn Skype for Business møter

Men det er liten grunn til å stoppe der. Hele poenget med å legge inn nettmøte og videosamtaler i Teams er at det er en naturlig del av det samarbeidet vi her i virksomheten, og at de fungerer som en forlengelse av samarbeidet vi gjøre i gruppesamtaler og samarbeid om dokumenter, notater og planer.

Dersom du inviterer 8 personer til et møte om 14 dager. Hva er sannsynligheten for at alle kan delta i møterommet når tiden for møtet er der?

Dagene våre blir stadig mindre forutsigbare. Mye grunnet den fleksibiliteten mange har i dag til å arbeide på ulike steder og til ulike tider. Dette driver frem nye arbeidsmønstre og er nok også mye av forklaringen på at Teams har fått så bred oppslutning på kort tid.

Før var det epost som sto for mye av kommunikasjonen. Den gjør det mulig for meg å sende en epost når det passer meg, og du kan lese den når det passer deg. Men i dagens mer komplekse arbeidsmiljø der mange gjerne skal informeres, involveres og engasjeres holder ikke dette lenger. Allerede i 2013 viste en undersøkelse fra Corporate Executive Board at 63% av de spurte hele tiden må koordinere sitt arbeid med andre som sitter på et annet sted, og det tallet er sannsynligvis enda høyere i dag. Epost har vist seg å ha for mange begrensninger og er ikke lenger effektiv å bruke, men må vike for verktøy som Teams.

Møter er nødvendige, men vi må ikke alltid møtes

Da jeg jobbet som leder i Microsoft arbeidet jeg med mange i ulike land og vi hadde behov for å koordinere, diskutere og beslutte en masse hele tiden. Da har det vist seg at møter ofte er den raskeste måten å komme til enighet og få tatt beslutninger. I starten hadde vi telefonkonferanser. Disse ble så erstattet av NetMeeting, som ble til Lync og til sist til Skype for Business. Selv om mulighetene for gode nettmøter ble stadig bedre var det hele tiden en separat sak som primært var der fordi vi ikke kunne møtes fysisk i samme møterom.

Har dere nettmøter eller videomøter på jobben? Hva er forskjellen og hvorfor er dette viktig?

Et Teams-møte er ikke det samme som et nettmøte, men alle Teams-møter kan være nettmøter

Det er her Teams skiller seg fra Skype for Business fordi møter er en integrert del av vårt samarbeid med andre. Med Teams kan vi forberede, gjennomføre, og følge opp møter med møtenotater, saksdokumenter, oppfølgingsoppgaver uavhengig om det er et møte i et møterom, eller om en eller flere deltar i møtet fra et annet sted. Her er et eksempel på aktuell møtetyper og hva vi trenger for å kunne gjennomføre gode møter:

Smarte møter med Teams

Jeg har arbeidet med mange virksomheter i innføring og opplæring i Teams de siste to årene og vi har da naturlig nok hatt fokus på de grunnleggende mulighetene i Teams og hvordan vi kan erstatte epost og foreldet måte å arbeide med dokumenter på. Mange er kommet langt med dette nå. Dersom dere føler at dere har godt grep grunnleggende samarbeide i Teams er kanskje tiden komme til å ta neste skritt? Å forbedre forberedelse, gjennomføring og oppfølging av møter i Teams, enten de er i møterommet eller på nett.

Trenger dere hjelp til dette? Sjekk ut 2-timers workshopen Smarte møter med Teams. Kanskje det kan gi dere en flying start og bedre møter?

Skrevet av Bjørn Hopland (daglig leder, Smart Endring AS) Bjørn er gjesteblogger her på KontorTek.no, samt samarbeidspartner ifm kurs og opplæring innen Microsoft Office365, OneNote, Teams etc