Read more about the article Kan vi bruke en iPad til noe fornuftig på jobben?
Young attractive business couple using tablet in their company

Kan vi bruke en iPad til noe fornuftig på jobben?

Mange av de jeg møter når jeg holder kurs og workshops synes det er rart at jeg har både MacBook og iPad når jeg har jobbet 18 år i Microsoft. Da svarer jeg at mange av mine kunder har både Windows og Mac på jobben og jeg trenger å kunne begge deler. I de fleste sammenhenger er det ikke om du har Microsoft, Apple eller Google som betyr noe. Alle har en verktøykasse for å jobbe digitalt som er mer enn bra nok. Problemer er at de ikke vet hvordan den skal brukes effektivt for

Fortsett å leseKan vi bruke en iPad til noe fornuftig på jobben?
Read more about the article Må vi vente på at ledelsen skal bestemme, eller kan du bestemme dine arbeidsverktøy selv?
High angle shot of a group of businesspeople using their digital tablets

Må vi vente på at ledelsen skal bestemme, eller kan du bestemme dine arbeidsverktøy selv?

Den største utfordringen med den digitale arbeidshverdagen er ikke å mestre funksjoner og teknologi, men å endre vaner og kultur for å arbeide, samarbeide og kommunisere på nye måter. Jo større deler av organisasjonen som blir påvirket, jo vanskeligere er det. Derfor er det viktig å ta beslutninger om verktøy og arbeidsform på riktig nivå. Det er ingen grunn til at arbeidsformer

Fortsett å leseMå vi vente på at ledelsen skal bestemme, eller kan du bestemme dine arbeidsverktøy selv?

Slutt på innhold

Ingen flere sider å laste