You are currently viewing Derfor bør du leie, fremfor å kjøpe IT- og AV-relatert utstyr

Derfor bør du leie, fremfor å kjøpe IT- og AV-relatert utstyr

Av Jan Slåtto-Jensen
Daglig leder, KontorTeknologi AS

Derfor bør du leie, fremfor å kjøpe IT- og AV-relatert utstyr

Ved å velge riktig type finansiering når man f.eks skal oppgradere møterommet – kan gjøre bedriften din betydelig mer handlekraftig

Like viktig er det å velge riktig utstyr, som dekker bedriftens behov på beste måte. Muligheten for å lykkes økes betraktelig og man blir mer konkurransedyktig. Om bedriften velger å kjøpe kostbart utstyr, beslaglegger man virksomhetens kapital, som kunne blitt brukt på viktigere ting – slik som ansettelser, produktutvikling og markedsføring.

Å leie, gir fleksibilitet – og lønnsomhet!

Bedriften får med andre ord økt handlingskraft, når utstyr leies – i stedet for når utstyr kjøpes inn. Virksomheten får 100% finansiering og driftskapitalen kan brukes der den bør brukes – hvor den skaper mest mulig verdi og vekst. Alle kostnader ved utstyret utgiftsføres i sin helhet, fordelt på den perioden som utstyret brukes og gir selskapet verdi og vekst.

Dette åpner for enklere regnskapsføring og ikke minst – en skattefordel. Budsjetteringen blir også enklere – fordi en leieavtale skaper større forutsigbarhet. Når IT- og AV-relatert utstyr leies, tillater dette samtidig en jevnlig oppdatering og utskiftning.

Teknologien er i meget rask endring og forbedring – noe som kommer virksomheten til gode og som i tillegg kan skape store konkurransefortrinn. Vi anbefaler leieperioder fra 12 og til maksimalt 24 måneder, som sikrer at bedriften bruker den nyeste teknologien.

Hva kan leies?

De aller fleste IT og AV-relaterte løsninger kan leies, feks møteromsutstyr, videomøteløsninger, skjermer, lydanlegg etc Leieobjektet må kunne avskrives. Tjenester og tilleggsutstyr kan inngå som en del av leieavtalen, men må forhåndgodkjennes. Utstyr som leies må også forsikres. Vår finansieringspartner tilbyr en gunstig og såkalt «tabbe-forsikring» med svært lav egenandel.

Hvilke bedrifter får innvilget leiesøknaden?

Alle kredittgodkjente bedrifter (private og offentlige).

Ønsker du mer informasjon eller et konkret tilbud fra oss?

Vi i «KontorTeknologi AS» – ønsker å tilby din bedrift markedets beste og mest fordelaktige finansieringsløsning. Flere og flere bedrifter velger å finansiere oppussing og oppgradering av bl.a. møterom. Kontakt oss idag – og få umiddelbart svar på finansieringssøknaden! Klikk her