Digitalisering

Hvordan du og din kjære kan se hverandres jobbkalendre

Mange av oss har partnere som arbeider i en annen virksomhet. I den nye fleksible arbeidshverdagen der vi forsøker å få jobb og fritid til å fungere for alle i familien skaper dette ofte utfordringer i planleggingen. La oss si at du er på jobben og noen inviterer deg til et møte neste onsdag klokken åtte om morgenen. Det er egentlig din dag å kjøre barna i barnehagen, men det er også et viktig møte du gjerne vil delta på…

Les mer »
Microsoft Teams

3 skjulte skatter i Teams som kan gjøre samarbeidet mer effektivt

Teams er ikke bare et verktøy for arbeid og samarbeid. Det er et helt økosystem av verktøy der du kan supplere de innebygde funksjonene med nye muligheter og programtillegg. Du kan legge til oppgaveliste som samler alle dine lister i en. Du kan få godkjenning på en sak raskt med å legge til Godkjenninger-appen, og mye mer.

Les mer »
Microsoft Teams

Trykk på “Presenter i Teams” – neste gang du viser PowerPoint i et Teams-møte

Du kjenner kanskje igjen situasjonen; Du henter opp en PowerPoint på skjermen. Så deler du skjerm, og starter presentasjonen. Nå ser du bare din eget lysbilde. Du ser ikke deltakerne i møtet, og når du presenterer lurer du av og til på hva neste lysbilde er, og kanskje savner du presentasjonsnotatene dine. Du merker du har for dårlig tid til å vise alle lysbildene og blar fort over 2-3 bilder. Nå lurer møtedeltakerne hva de gikk glipp av. Lyst til å lære en ny og bedre måte å presentere PowerPoint i Teams-møter?

Les mer »
Digitalisering

Halvparten av oss jobber nå 2-3 dager i uken utenfor kontoret

Hjemmekontor er blitt vanlig og halvparten av oss jobber 2-3 dager utenfor kontoret. Hva kan vi gjøre for å få så gode hybridmøter som mulig? Utfordringer i møterommet er at rommet har vanligvis møteromssystem, men ofte ikke god nok dekning med mikrofoner. Utfordringer for de som deltar fra annet sted er å høre og bli hørt og å føle seg inkludert. Hvordan kan det bli bedre?

Les mer »
Microsoft Teams

Samarbeid i Teams gruppechat når du ikke har et Team som passer

Du har fått i oppdrag å lage et tilbud til en kunde, eller et innspill til en digital kompetanseplan til neste avdelingsmøte som er i neste uke. For å gjøre dette trenger du hjelp fra kolleger ulike steder i organisasjonen. Hva gjør du for å opprette en samarbeidsplass der dere kan kommunisere og skrive inn innspill i et dokument du skal legge frem i møtet, eller sende som tilbud til en kunde?

Les mer »
Microsoft Teams

Hva du kan gjøre med Teams-kanaler, når de ikke fungerer som planlagt?

ruker mye tid på å lage en struktur for Teams og kanaler før man slipper inn Team-deltakere for å arbeide i Teams. Det er ikke dumt å tenke litt på forhånd om Teams-struktur, men det er 100% sikkert at den strukturen du legger opp til ikke kommer til å være den optimale. Mye av verdien i bruk av Teams for samarbeid ligger i at det er brukerne som bestemmer hva som gir mening for dem. Hva gjør du med en kanal som ikke virker etter hensikten?

Les mer »