Read more about the article Slik tar du kontroll over viktige dokumenter i Teams
Woman touching a data security concept on a touch screen with her finger

Slik tar du kontroll over viktige dokumenter i Teams

Mange som blir introdusert til Teams og til å behandle dokumenter i Filer der er litt skeptiske. Kan hvem som helst redigere "mitt" dokument? Hvem endret denne teksten? Ikke jeg! For noen dokumenter kan en liten endring føre til store negative konsekvenser. La oss si at vi er en gruppe som samarbeider om å innlevere et million-anbud, eller en viktig avtale. Ett ord feil, en null for mye eller for lite et sted kan være en katastrofe. Er du medlem av et Team har du

Fortsett å leseSlik tar du kontroll over viktige dokumenter i Teams
Read more about the article Få skjermhjelp fra en kollega i Teams og Skype for Business
Male customer support phone operator with headset working in call centre. Group of sales agent working in office.

Få skjermhjelp fra en kollega i Teams og Skype for Business

Jeg fikk nylig et spørsmål fra Roy S. som som er aktuelt for de fleste av oss. Han spør, er det mulig under et Teams-møte å la flere enn en ha kontroll på bilde ved delt skjerm? Sitter en del med opplæring, og ser at dette ville vært veldig praktisk å kunne vise hvor de skal trykke. Av og til stopper det opp for oss når vi skal gjøre noe i et fagsystem, eller i Office. Hva gjør du da?

Fortsett å leseFå skjermhjelp fra en kollega i Teams og Skype for Business
Read more about the article Jeg får ofte epost med vedlegg i Outlook – Hvordan får jeg lagret vedlegget i Teams?
New email alert on laptop, communication connection message to global letters in the workplace.

Jeg får ofte epost med vedlegg i Outlook – Hvordan får jeg lagret vedlegget i Teams?

Vi forsøker så godt vi kan å bruke Teams til å dele dokumenter og det fungerer veldig bra internt. Men jeg mottar stadig dokumenter fra eksterne som vedlegg til epost. Hvordan får jeg lagret dem i den rette kanalen i vårt Team? Det vi er vant til er å velge Lagre som for vedlegget i eposten, men der finner jeg ikke mine Team. Så prøver jeg å dra

Fortsett å leseJeg får ofte epost med vedlegg i Outlook – Hvordan får jeg lagret vedlegget i Teams?

Skal jeg kalle inn til nettmøte på Skype eller i Teams?

Microsoft Teams har vært tilgjengelig for Office 365-kunder i over to år og mange har tatt dette i bruk, kanskje først og fremst gruppesamtaler, chat og felles dokumenter. For nettmøter har de fleste allerede godt innarbeidet bruk av Skype for Business både for møter, chat med kolleger og for noen også telefoni. Mange vil nå gå over til å ha nettmøtene på Teams. Har du tatt i bruk

Fortsett å leseSkal jeg kalle inn til nettmøte på Skype eller i Teams?
Read more about the article Jeg sender daglig vedlegg i Outlook – men hvordan sender jeg et dokument fra Teams?
Attractive young dark skinned woman working at desk at home using laptop, holding baby on her lap. Portrait of smiling mother writing post on moms blog while her infant son playing with toy

Jeg sender daglig vedlegg i Outlook – men hvordan sender jeg et dokument fra Teams?

Behovet for Teams og andre video- og samhandlingsløsninger har aldri vært større. Det er mange som jobber fra hjemmekontor og tilgangen på hjelp om man lurer på noe - er kanskje begrenset. Det er lett å bli begeistret for Teams når man ser det demonstrert, men når hverdagen kommer er det ikke alltid intuitivt å vite hvordan jeg gjør

Fortsett å leseJeg sender daglig vedlegg i Outlook – men hvordan sender jeg et dokument fra Teams?
Read more about the article Det er stor forskjell på å kunne jobbe hjemme og måtte jobbe hjemme
Man sitting at the desk working from home on computer, talking on the phone, headset on head, smiling

Det er stor forskjell på å kunne jobbe hjemme og måtte jobbe hjemme

Da jeg jobbet med HR i Microsoft fikk vi stadig tilbakemeldinger om at ansatte satte stor pris på fleksibiliteten vi hadde med å kunne arbeide hjemme av og til. Noen sa at det var da de fikk ting gjort ettersom det er så mye som skjer på kontoret og man blir stadig avbrutt av kolleger. Det var ikke snakk om hjemmekontor, men frihet til å kunne velge

Fortsett å leseDet er stor forskjell på å kunne jobbe hjemme og måtte jobbe hjemme
Read more about the article Mine 3 beste tips for engasjerende nettmøter
Businesswoman businessman desk chat colleagues

Mine 3 beste tips for engasjerende nettmøter

Vi må innse at møter på nett er forskjellig fra å samles i et møterom. De er ikke nødvendigvis dårligere, de kan til og med være mer effektive. Men det går ikke av seg selv. Det krever forberedelse og særlig å tenke gjennom hvordan du skal engasjere med deltakerne. Her er mine tre beste tips for å engasjere med møtedeltakerne og få nettmøter alle er mye mer fornøyd med.

Fortsett å leseMine 3 beste tips for engasjerende nettmøter
Read more about the article Mine 3 tips til optimal Teams-struktur og samarbeidsform
Happy business people celebrating success at company in office

Mine 3 tips til optimal Teams-struktur og samarbeidsform

Jeg får stadig spørsmål om hvordan Teams-strukturen deres bør se ut. Hva slags Team bør de opprette og hvilke kanaler bør de ha i Teamene. Det finnes det ingen fasit på. Det er de som skal bruke Teamene som må svare på dette. Problemet er jo at når man starter med Teams har man manglende kunnskap og ingen erfaring med hva den beste strukturen er. Så ser man etter en stund at det man

Fortsett å leseMine 3 tips til optimal Teams-struktur og samarbeidsform

En av de minst brukte og mest nyttige mulighetene i Teams

Mange jeg møter er veldig usikre på å lagre dokumenter i Teams fordi de ikke er sikker på om de finner dem igjen. Derfor fortsetter mange å lagre dokumentene i sin gamle fil- og mappestruktur for den kjenner de. Og hva gjør jeg når det er hundrevis av innlegg i en Teams-kanal? Det er jo håpløst! I Outlook kan jeg jo bare søke opp eposten. Men hva gjør du når du skal finne innlegg og informasjon på

Fortsett å leseEn av de minst brukte og mest nyttige mulighetene i Teams

Slutt på innhold

Ingen flere sider å laste